Літературна енциклопедія

Словник літературознавчих термінів

Сторінка 9 з 30
  • Гаївки, або Веснянки
  • Гарт
  • Гекзаметр
  • Герой літературного твору, або Персонаж
  • Гімн
  • Гіпербола
  • Градація
  • Гумор
  • Гумореска
  • Дактиль
6 7 8 9 10 11 12