Джойс Джеймс

Реферати про життя та творчість

Джеймс Джойс — видатний ірландський письменник-модерніст

Індивідуальні завдання з зарубіжної літератури
Лекція
Тема: Джеймс Джойс — видатний ірландський письменник-модерніст
План
1. Життєвий шлях Джеймса Джойса.
2. Світоглядні й естетичні позиції письменника.
3. Новаторство Джойса-модерніста: потік свідомості, ремінісценцій, елемент пародійності...

Читати реферат →

Творчість Джеймса Джойса

Реферат
на тему:
Творчість Джеймса Джойса
Iрландський письменник-модернiст Джеймс Джойс — один iз най-складнiших авторiв європейської лiтератури. Увібравши великий досвiд Європи, вiн у своїх творах поєднує величезне iнформацiйне навантаження iз зовнi хаотичним станом людської душi. Вiн пише з помилками i майже не вживаючи пунктуацiю.
Сюжет у традицiйному розумiннi у нього вiдсутнiй. Стиль Джойса дiстав назву "потоку свiдомостi"...

Читати реферат →

Характеристика життя і творчості Джеймса Джойса

Реферат
на тему:
"Характеристика життя і творчості
Джеймса Джойса"
Iрландський письменник-модернiст Джеймс Джойс — один iз най-складнiших авторiв європейської лiтератури. Всмоктавши колосальний досвiд Європи, вiн у своїх творах поєднує величезне iнформацiйне навантаження iз зовнi хаотичним станом людської душi. Вiн пише з помилками i майже не вживаючи пунктуацiю.
Сюжет у традицiйному розумiннi у нього вiдсутнiй. Стиль Джойса дiстав назву "потоку свiдомостi"...

Читати реферат →
Дивіться також