Контрольні запитання — Про теорію літератури

Тематично-літературні запитання

Сторінка 7 з 7
 • Який літературний напрям виник як заперечення класицизму?
 • Який твір називається ліро-епічним?

  Ліро-епічний твір — це твір, у якому поєднано епос та лірику, до того ж визначальним є епічний сюжет із притаманним йому конфліктом і системою персонажів, а ліричність виявляється через авторське ставлення до зображуваного.

  Переглянути відповідь на окремій сторінці →
 • Які етапи розвитку реалізму?
 • Які основні риси літературного бароко?
 • Які особливості українського модернізму?
 • Які різновиди комедії вам відомі?
 • Які різновиди лірики вам відомі?
 • Яку мову називають "макаронічною"?
 • Ямб, хорей та інші... Звідки ці назви?
1 2 3 4 5 6 7