Поетизація звитяги й патріотичного служіння державі в "Енеїді" Вергілія

Шкільний твір

Поема Вергілія "Енеїда" побудована на основі легенди про троянців і розповідає про заснування Римської держави. Твір відобразив характерні риси римської культури й уславив у віках ім'я його автора. Задумана як аналог "Іліади" та "Одіссеї", "Енеїда" змальовує діяння легендарного троянця Енея. На основі міфів про Енея (сина богині Венерн) й про заснування Риму автор відтворює міфологічну історію італійської старовини, пов'язуючи її з актуальними проблемами епохи ставлення Римської імперії.

Німецький філософ Гегель писав про римлян: "Ідея батьківщини, своєї держави — ось що було тим незримим вищим началом, заради якого кожний працював, що спонукало до дії, що було кінцевою метою". Саме цій меті й підпорядковий увесь сюжет "Енеїди". Оскільки Еней був сином богині Венери, то в поемі доводиться божественне походження римських імператорів. А це на ті часи було дуже важливо. Долею Енея, звичайно, керують боги. Але оскільки його обрано для здійснення важливої місії, пов'язаної із заснуванням нової держави, то все його життя, вчинки спрямовані саме на досягнення цієї мети. Еней змушений відмовитися навіть від кохання, бо воно є перешкодою до виконання задуму богів.

Цій меті підпорядковані й пророцтва. Батько Енея Анхіз віщує про майбутню славу Риму та його засновників: "Нині зверни свої очі, поглянь на цей рід незліченний. Все твої римські нащадки: тут Цезар, тут Юліїв плем'я, Що попід небо високе величчям своїм піднесеться. От перед нами і той, що так часто тобі віщували — Август — герой і нащадок богів, що знову появить Вік золотий у краю Італійськім..." З майбутньою славою Римської імперії пов'язаний і мотив щита, що розгортається у Вергілія в не менш яскравій картині, ніж в "Іліаді". Венера надсилає синові зброю і щит, що їх майстерно викував бог Вулкан. "Вирізьбив владар огню італійців майбутні пригоди, Римського роду тріумфи... і незліченні усі, послідовно проваджені війни",— читаємо в тексті. Теми вирізьблених картин — уславлення імперії. На щиті зображено історію Риму, починаючи з давньої легенди про вовчицю, що вигодувала близнюків, один з яких і заснував це місто. Щит і зображене на ньому викликало захоплення Енея: "Так милувався Еней дивовижним дарунком Вулкана: В захваті він од майбутніх подій і, радіючи серцем, Взяв на своє рамено майбутність і славу нащадків". Еней сміливий, могутній, цілеспрямований, хоробрий воїн. Але окрім сили, він має ще й дар укладати угоди, вступати в переговори. Головне для нього — захист інтересів свого етносу. І це зрозуміло: адже Еней виступає як засновник нової держави.

Дивіться також

Тобто в поемі Вергілій створив нову модель особистості: герой-римлянин, який підпорядковує особисте загальному, здатен розчинитися в "общому добрі". І саме через служіння загальним інтересам його життя набуває сенсу. Поема Вергілія має чітку політичну тенденцію. "Енеїда" стала першим зразком нового типу епопеї — національного епосу, характерною рисою якого є співвіднесеність із тогочасними проблемами розвитку Римської держави.

Головна тема поеми Вергілія "Енеїда" — уславлення Римської імперії. Цій темі підпорядковані всі вчинки головного героя твору — Енея. Виконуючи волю богів, він припливає до латинських берегів і засновує там нову державу. Еней здатен підкорити державним інтересам свої власні, навіть розлучитися з коханою Дідоною. Вергілій зобразив нового героя, якого вимагав його час. Оскільки в поемі поставлені важливі проблеми, пов'язані з утворенням держави, першими її кроками, планами на майбутнє, то є всі передумови назвати твір Вергілія першою національною епопеєю.