Тематично-літературні — Про теорію літератури

Реферати

Детектив

ВСТУП
Детектив порівняно з іншими жанрами літератури виник не так і давно. В наш час виходить безліч детективної літератури, але вона ніяк не може зрівнятися з першопрохідцями цього жанру, такими як : Едгар Алан По, Артур Конан Дойль, Агата Крісті та інші. Їхні детективні твори визнано найкращими широкою читацькою публікою. Всі вони відрізняються один від одного так само як і їх автори та історією їх написання...

Читати реферат →

Модернізм, імпресіонізм, символізм

Реферат на тему:
Модернізм, імпресіонізм, символізм
Модернізм
Слово "модернізм" (від франц. moderne — новітній, сучасний) — це не лише термін, що позначає певний напрям у художній літературі. У загальному культурному контексті воно набуло сили стрижневого поняття, що фіксує докорінні зміни у мистецтві, філософії, і ширше — у світорозумінні людини XXст.
Англійська письменниця-модерністка В. Вулф напівжартівливо датувала виникнення модерністського мистецтва груднем 1910 p...

Читати реферат →

Напрями та жанри в літературі середньовіччя

РЕФЕРАТ
на тему:
Напрями та жанри в літературі середньовіччя
Література середніх віків мала переважно викривальне спрямування щодо існуючих порядків. Особливе місце займала поезія вагантів (від німецького — бродячі люди), які вперше з'явились у Німеччині і Франції. Творчість вагантів була вільнодумною, бешкетною, а отже дуже далекою від аскетичних ідеалів середньовіччя — вони оспівували безтурботні веселощі, вільне життя, викривали зажерливість католицького духовенства.
У XI-XII ст...

Читати реферат →

Неоклассицизм

Реферат на тему:
Неоклассицизм
Неокласицизм (від грец. neos — новий і classicus — зразковий) — тенденція в розвитку літератури і мистецтва, яка проявлялася після занепаду класицизму як літературного напрямку і знаходила вияв у використанні античних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів, у проголошенні гасел "істиного мистецтва" й культу художньої форми, позбавленої суспільного змісту, земних насолод тощо.
Неокласицистичні тенденції знаходять вияв у середені 19-го ст...

Читати реферат →

Оповідання, новела та повість

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Оповідання, новела та повість
На відміну від Старого Світу (Франції, Англії, Росії), де домінуючі позиції залишалися за романом, у СІЛА не меншу популярність мали оповідання, новели та повісті. Основи американської новелістики заклали письменники-романтики: Натаніель Готорн, Вашингтон Ірвінг та Едгар По. Останній запропонував одне з найоригінальніших у світовій критиці теоретичне обґрунтування жанру оповідання...

Читати реферат →

Особливості поезії міннезангу: напрями, жанри, основні мотиви

Реферат на тему:
"Особливості поезії міннезангу: напрями, жанри, основні мотиви"
Коли згадують про середньовіччя, то переважно уявляють собі закованого в лати лицаря з важким мечемрога, кам'яні громади феодального замку, виснажливу працю кріпака, сумовитий дзвін, що лунає за монастирською стіною, і ченця, який відрікся від мирських спокус. Залізо. Камінь. Молитви і кров.
Так, усе це, звичайно, так і було. Чимало в середні століття нагромаджувалося важкого, темного, нелюдського...

Читати реферат →

Позитивізм

Позитивізм сприяв поширенню матеріалістичною світогляду і, серед іншого, деформації поняття "гуманізм", яке стало популярним у ХІХ ст. і про зміст якого вже йшлося в попередніх розділах.
Засновник "наукового комунізму" К.Маркс в одній з ранніх робіт з цього приводу писав: "Атеїзм — це гуманізм, опосередкований самим собою шляхом зняття, релігії, а комунізм — це гуманізм, опосередкований самим собою шляхом зняття приватної властивості"...

Читати реферат →

Роди і жанри літератури

Реферат на тему:
"Роди і жанри літератури"
ЖАНР (франц. genre), історично сформований внутрішній підрозділ у всіх видах мистецтва; тип художнього твору в єдності специфічних властивостей його форми і змісту. Поняття "жанр" узагальнює риси, властиві великій групі досягнень якої-небудь епохи, чи нації світового мистецтва взагалі. У кожному виді мистецтва система жанрів складається по-своєму...

Читати реферат →