Назвіть особливості композиції роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита"

Відповідь на контрольне запитання

Композиція побудована за принципом контрапункту, тобто поєднання різних, відносно незалежних сюжетних ліній, які розвиваються з різною швидкістю. Епічна розповідь поєднується з ліричними відступами.