Визначте правила побудови класицистичної трагедії

Відповідь на контрольне запитання

Правила трьох єдностей: єдність місця, часу, дії; чистота мови, неприпустимість змішання високого і низького.