Шкільні твори — Про теорію літератури

Тематично-літературні

Есе як жанр літератури: види, особливості написання, розповсюджені помилки

buy college essays online
Есе – жанр літературного твору, що показує індивідуальні враження, міркування з конкретного приводу, питання. Зазвичай такі роботи – це прозаїчне висловлювання, їх об'єм невеликий, композиція вільна...

Читати приклад твору →

Літературна балада у творчості поетів XVІІI—XIX ст.

І. Визначення балади (танцювальна пісня з драматургічною дією, вірш про якусь незвичайну подію):
1. Автори, які розвивали жанр балади (Гете, Шиллер, поети-романтики).
2. Роль автора в баладі (автор виступає як оповідач, власне почуття приховується, авторська мова майже відсутня, тільки пояснює обставини дії).
3. Будова балади (більше нагадує драматичний, ніж ліричний твір, обов'язкова драматична кульмінація, несподіваний кінець).
4. Сюжети балад (народна творчість, історичні легенди).
II...

Читати приклад твору →

Особливості японської лірики

I. Самобутність культури Сходу (спільність певних естетичних принципів, що властива всім представникам японської художньої творчості).
II. Японська лірика — знаходження в кожному прояві життя неповторності і краси.
1...

Читати приклад твору →

Своєрідність сатири XX століття

Сатира завжди була важливою складовою частиною літератури, але в XX столітті вона починає відігравати особливу роль. Соціальні потрясіння, світові війни, екологічні негаразди — все це примушує письменників уважно прислуховуватися до дійсності, відкривати в ній трагічне і комічне...

Читати приклад твору →

Художні особливості поезії поетів-символістів XX століття

Символізм як художня течія виник у російській літературі наприкінці XIX — на початку XX століття. Основи естетики символізму започаткували французькі поети кінця 70-х років минулого століття П. Верлен, А. Рембо та інші.
Поетичний символ вважається більш дієвим художнім засобом, ніж образ. Символ — це певний знак, який вказує на зв'язок реального світу й ідеального...

Читати приклад твору →

Художня своєрідність класицистичної драми

Класицизм як художня система склався в XVII столітті й охоплював не лише літературу, а й інші види мистецтва: живопис, скульптуру, архітектуру, музику. Назву класицизм ввели в ужиток на початку XIX століття, підкреслюючи, що митці цього напрямку наслідували античну "класику", брали її за взірець.
Класицизм — перша художня система, яка усвідомлювалася саме як система зі своєю метою й зі своїми правилами...

Читати приклад твору →

Японське хокку та європейський вірш

Хокку — найбільший скарб японської літератури. Будь-який освічений японець знає хокку, а багато хто намагається й складати їх. Великим є інтерес до японської поезії і в усьому світі.
Хокку — короткий, лише в три рядки, вірш. У ньому немає рими, і тільки ритм відрізняє його від прози. У першому і третьому рядках — п'ять складів, у другому — сім. Неймовірна лаконічність хокку не заважає передати його глибокий філософський зміст...

Читати приклад твору →