"Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду" (за романом Ю. Яновського "Вершники") (2 варіант)

Шкільний твір

I. Братовбивча громадянська війна — жахливі сторінки історії України (українець воював з українцем, брат із братом).

II. Роман "Вершники" — живі сторінки історії (віра в справедливість революційної боротьби, нерозуміння кровопролиття).

1. Перша новела "Подвійне коло" (трагедія роду Половців, нагадує народні думи).

2. Знехтування батьківського заповіту (братовбивство: Андрій Половець — денікінець, Оверко Половець — петлюрівець, Панас — махновець, Іван — боєць кінного інтернаціонального Полку).

3. Віра братів у класові цінності ("рід розпадається, а клас стоїть").

III. Велика трагедія роду, матері, України (голод, смерть, репресії, бо зневажена найперша біблійна заповідь: "Не убий!").

IV. Головна ідея роману (застереження будь-якої війни, надто братовбивчої).

Інші варіанти цього твору: