Літературна енциклопедія

Словник літературознавчих термінів

  • Гарт
  • Гекзаметр
  • Герой літературного твору, або Персонаж
  • Гімн
  • Гіпербола
  • Градація
  • Гумор
  • Гумореска