Що таке драматичний етюд? Назвіть його основні ознаки.

Відповідь на контрольне запитання

"По дорозі в Казку" за жанром — драматичний етюд, тобто невеликий віршовий чи прозовий драматичний твір, у якому наявна одна сюжетна лінія, а дійові особи зображуються лаконічно, пунктирно, стаючи образами-символами.

Жанрові ознаки драматичного етюду:

• стислий, динамічний сюжет й одна сюжетна лінія;

• переважно одна-дві картини;

• невелика кількість персонажів;

• гострий конфлікт, що виражається на рівні внутрішнього світу героя й часто призводить до трагічної розв'язки;

• головний герой наділений суперечливими рисами характеру;

• афористичність мови персонажів.