Чому твір О. Турянського "Поза межами болю" — лірична повість-поема?

Відповідь на контрольне запитання

Тому що оповідь ведеться від першої особи, важливу роль відіграє висловлювання емоцій, переживань, думок персонажа, герой розмірковує про особисту відповідальність перед дружиною і дітьми. Твір має автобіографічні елементи. Наприклад, герой описує війну як світову драму, в якій гинуть тисячі людей, передає свої враження і почуття; все, що відбувається у творі, зображується крізь призму свідомості героя, його сприйняття навколишнього світу. Отже, у творі дуже виражене ліричне начало. Крім того, події, пов'язані з життям головного героя, відбуваються на тлі подій Першої світової війни, картини якої чергуються з описом внутрішнього життя персонажа. Отже, у творі є й епічне начало.