Який вірш є і строфою, і закінченим твором?

Відповідь на контрольне запитання

Деякі з видів строф є формами окремих творів: тріолет, септима, рондо, сонет та інші.

Септима — семивірш з різним порядком рим. Наприклад:

Сад мій пишний цвів ще нині А

І зав'яв... б

Мій кумир в раю-пустині А

Раптом впав... б

Серце в буйному горінні А

Спалахнуло жаром зваг.. в

Хто ж він, хто, таємний маг? в

С. Черкасенко

Сім струн я торкаю, струна по струні, а

Нехай мої струни лунають, Б

Нехай мої співи літають Б

По рідній коханій моїй стороні. а

І, може, де кобза найдеться, В

Що гучно на струни озветься, В

На струни, на співи мої негучні. а

Леся Українка

Рондо — це восьми— п'ятнадцятирядковий вірш, побудований за принципом повторення певних рядків або слів, рим, що надає йому композиційної завершеності та стрункості. Обов'язковим елементом рондо є наявність двох рим.

Соловейковий спів навесні а

Ллється в гаю, в зеленім розмаю, Б

Та пісень тих я чуть не здолаю, Б

І весняні квітки запашні а

Не для мене розквітли у гаю,— Б

Я не бачу весняного раю; Б

Тії співи та квіти ясні, а

Наче каїку дивну, пригадаю — Б

У сні!.. а

Вільні співи, гучні, і голосні, а

В ріднім краю я чути бажаю,— Б

Чую скрізь голосіння сумні! а

Ох, невже в тобі, рідний мій краю,— Б

Тільки й чуються вільні пісні — а

У сні? а

Леся Українка

Сонет — це чотирнадцятирядковий вірш. Він ділиться на два чотиривірші і два тривірші, написані п'ятистопним або шестистопним ямбом. Чотиривірші у сонеті можуть мати рими або перехресні (абаб), або кільцеві (абба). У тривіршах допускається більше варіацій: вгв, вгв; вгд, вгд; вгд, дгв. Проте можливі й інші способи римування,. але загальне правило таке: якщо в чотиривіршах римування перехресне, то в тривіршах — кільцеве, і навпаки. Це класична схема сонета. В сонетах українських поетів вона дещо видозмінена, наприклад:

Дивіться також

Не трубадур, а вічний яничар, а

Невільником в солодкому полоні Б *

Нічних очей,— я п'ю їх синій чар, а

Закоханий в розквітлії долоні Б

Хоч і знайшов я бога в Аполлоні, Б

Та тільки Вам — душі моєї жар, а

сузір'я зорь моїх, Волосожар, а

Захований у серця темнім лоні Б

Ви ж королевою, лише на мить, в

Дасте устам тонку лілею-руку.. . Г

В ту ж мить життя, життя віддам — візьміть! в

За усміх ваш, за казки запоруку: Г

Щоб випити до дна солодку муку Г

І шалом кос — минуле спопелить. а

Є. Молоток

Сонет — форма, що дисциплінує думку поета: кожна строфа розвиває, поглиблює тему твору. Для сонета характерне певне традиційне римування. Пишеться сонет, як правило, п'ятистопним ямбом. Недаремно його називають інтелектуальним жанром лірики.