Назвіть твір Шевченка, що написаний в Україні і яким розпочинається другий період творчості. Кому він присвячений?

Відповідь на контрольне запитання

Поема "Тризна" написана російською мовою і присвячена Варварі Рєпніній.