Як називали сучасники В. Стефаника?

Відповідь на контрольне запитання

Співцем селянської душі і володарем дум селянських, поетом мужицької розпуки і мужицьким Бетховеном.