Розкажіть, як групуються персонажі у повісті?

Відповідь на контрольне запитання

У творі виведено чимало різних дійових осіб, яких можна розподілити на дві діаметрально протилежні групи, що ведуть між собою гостру боротьбу. Одна група — це мужні тухольці, очолювані Захаром Беркутом, а також Максим, Мирослава, а друга — завойовники монголи на чолі з начальником монгольського війська бегадиром Бурундою та зрадником народу — боярином Тугаром Вовком.