Як Ж. Верн передає читачу своє засудження рабства?

Відповідь на контрольне запитання

Автор передає своє негативне ставлення до рабства за допомогою того, що детально змальовує усі його жорстокі картини (знущання над темношкірими, їхня загибель від втоми, голоду, хвороб) і наслідки (половина темношкірих з каравану помирає дорогою, решту продають в Казонде, прирікаючи на страшне майбутнє). Усі позитивні персонажі роману теж засуджують рабство, тож через них Жуль Верн виражає і свою думку.