Пригадайте, що таке епітет. Які епітети і з якою метою використовує автор, описуючи зовнішність юнги?

Відповідь на контрольне запитання

Епітет — один із художніх засобів, образне означення. Епітети додають образну, емоційну характеристику особи, явища, предмета. Описуючи зовнішність юнги, автор використовує такі епітети: середній на зріст, чорнявий, розумне обличчя, вигляд жвавий і серйозний, рухливий, спритний і міцний фізично.