Які риси вдачі письменника допомогли йому досягти успіху?

Відповідь на контрольне запитання

Наполегливість, прагнення здійснити свою мрію, працелюбство.