Що дало підставу В. Г. Бєлінському назвати роман "Євгеній Онєгін" "енциклопедією російського життя"?

Відповідь на контрольне запитання

Роман "Євгеній Онєгін" — твір незвичайний із багатьох причин. Перший російський реалістичний роман у віршах, твір історичний, хоча в ньому немає історичних героїв, якщо не вважати згадування деяких історичних осіб (тільки згадування!), розкрита "далечінь вільного роману"... До того в "Онєгіні" охоплено всі сторони російського суспільного життя, показано побут епохи, звичаї, життя столичних і помісних дворян, культурне життя Росії (театр, література), змальовано незабутні картини природи, зображено, хоча і менш докладно, життя кріпаків, розкрито сімейні стосунки. На цьому тлі дається історія формування особистості молодої людини, що стала знаменням своєї епохи — особистості "зайвої людини". Отже, в цьому геніальному романі охоплені всі сторони російського суспільного і приватного життя.