Феофан Прокопович та його драма "Володимир"

Шкільний твір

Феофан Прокопович та його драма "Володимир"

I. Феофан Прокопович — один із яскравих представників стилю бароко в українській та світовій літературі. (Бароко — стиль у мистецтві й літературі ряду країн XVI-XVIII століть, який характеризується урочистістю, пишністю, складністю, підвищеною мальовничістю. Українське бароко тісно пов'язане з козацтвом, із життям верхівки тогочасного суспільства. Ф. Прокопович — письменник та просвітитель кінця XVII — початку XVIII століття.)

II. Трагікомедія "Володимир" Феофана Прокоповича — перша історична драма на вітчизняному матеріалі.

1. Історія написання твору. (Драма написана в 1705 році. Головна тема — хрещення Русі князем Володимиром і боротьба з невігласами жерцями, неуцтвом, реакційним духовенством.)

2. Будова п'єси. (Написана силабічним 13-складовим віршем, складається з п'яти актів, прологу й епілогу.)

3. Політична спрямованість драми. (П'єса пройнята мотивом боротьби неуцтва та просвіти. Використовуючи релігійно-історичний сюжет, Прокопович наголошує на прогресивних ідеях, яку несла освіта. У п'єсі — спроба показати психологічний конфлікт у свідомості Володимира, його вагання й утвердження нової віри. В особі Володимира — окремі риси діяльності Петра І, його реформ.)

III. Значення п'єси "Володимир" Ф. Прокоповича. (П'єса служила пропаганді реформ Петра І. Вона сповнена ідей суспільно-політичного протиборства часів Ф. Прокоповича.)