І. Нечуй-Левицький — майстер пейзажу

Шкільний твір

І. Нечуй-Левицький — майстер пейзажу

I. Тонке природжене чуття природи — характерна риса творчої особистості І. Нечуя-Левицького. (У письменника майже нема творів, куди пейзаж не входив би як обов'язковий складовий елемент сюжету. Пильне око письменника фіксує всі деталі — освітлення, барви, описи поверхні землі, рослинність.)

II. І. Нечуй-Левицький — видатний "артист зору".

1. Повість "Микола Джеря" — майстерне змалювання письменником української природи.

а) Опис річки Раставиці (слухові й зорові образи в описі).

б) Опис річки Рось — мальовнича картина неповторної української природи.

2. Мальовничі пейзажі України, майстерно відтворені письменником у повісті "Кайдашева сім'я".

а) Опис села Семигори — "жива краса, розлита в природі". III. Велика любов письменника до рідної землі. (І. Нечуй-Левицький над усе любив рідну землю і цю любов перелив у чарівні пейзажі, за допомогою яких зобразив життя і розкрив характери своїх героїв.)