Еволюція творчої манери Панаса Мирного

Шкільний твір

Панас Мирний — це унікальна, різносторонньо обдарована особистість, він писав і малі прозові твори, і психологічний роман, є в нього і драматургічні твори, і поезії, а також переклади. За сімдесят один рік життя він розглянув багато життєвих тем і проблем, за що і вдячні справжньому митцю слова читачі.

Еволюція жанру у творчості Панаса Мирного розпочалась у містах Полтавщини, де він займався фольклористичною діяльністю. Починав майбутній відомий письменник із найпростіших жанрів — віршів "Україні" та оповідання "Лихий попутав". Поетична спадщина Панаса Мирного налічує близько трьохсот віршів.

Творча особистість письменника не буде окреслена повністю без його перекладацької діяльності. Це переклад творів Пушкіна, Лєрмонтова, Островського, Шекспіра, оригінальний переспів "Слова о полку Ігоревім" — "Дума про військо Ігореве".

Творчий доробок Панаса Мирного дуже великий, але в історію української літератури він увійшов як автор психологічної прози. Прозаїк створив величезний роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", який шість разів перевидавав, доповнюючи все новою інформацією та сюжетом. У ньому автор не виявляє позитивного чи негативного ставлення до героїв, він дає їм характеристики для повного бачення стану душі, ніби сам намагається виправдати їх, адже кожен із них за щось боровся, чогось прагнув і вважав, що це правильно.

Панас Мирний писав майже в усіх прозових жанрах, актуальних на той час: оповідання, повісті, драматичні твори. Сам автор не раз писав, що його п'єси "У черницях", "Перемудрив", "Згуба", "Лимерівна" не призначені для постановки на сцені, бо насичені психологізмом і підтекстами, а це важко передати звичайними діалогами.

Але найцікавішим є те, що Панас Мирний зумів розкрити характери героїв завдяки їхнім думкам. Зображення почуттів у нього відбувається через авторські самоспостереження. Наприклад, у творі "Лихий попутав", коли колишній селянин Василь, якого вже зіпсувало місто, робить покриткою селянську дівчину Варку. Лише з її думок читач відчуває проблему її занепаду: негативний вплив міста на селянина.

У своїх творах Панас Мирний обирає такий стиль, щоб читач сам вчився аналізувати і мислити.

Ще однією характерною рисою творчої манери письма Панаса Мирного є сни. Сон — це своєрідний місточок до предметного зображення внутрішнього світу героїв. Наприклад, сни Чіпки — головного героя роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", які починають вести внутрішній психологічний конфлікт із самим собою, є відображенням іншого "я". Герой відчуває роздвоєння свого характеру і тому страждає від жахливого болю, який супроводжується сумнівами й покараннями.

Отже, основою художнього зображення всіх творів Панаса Мирного є епічність. Це не тільки зовнішня форма прояву авторської свідомості, а й еволюція мислення письменника, який став найкращим представником прози другої половини XIX століття.