Шкільні твори — Про історію

Тематично-літературні твори

Давньоукраїнська держава — Київська Русь

У глибину віків сягає історія могутньої слов'янської держави Київської Русі. Займаючи величезну територію від Карпат до Волги, від Прибалтики до чорноморських степів, уже в кінці X століття вона була найбільшою державою середньовічної Європи. Її столицею був Київ, названий літописцем Нестором матір'ю міст руських. Це найстародавніше слов'янське місто поклало початок розпиткові цивілізації і культури народів, внесло вагомий вклад у розвиток світової культури...

Читати приклад твору →

Звеличення історичної постаті Богдана Хмельницького у фольклорних та літературних творах

Богдан Хмельницький — гетьман України, видатний державний діяч і полководець. Хмельницький доклав багато зусиль для організації українського війська, встановлення дипломатичних зв'язків з іншими країнами, вів непримиренну боротьбу з польською шляхтою.
Про Богдана Хмельницького дуже багато написано у нашій літературі. Це один із найколоритніших образів в історії України, який зробив багато для того, щоб країна була вільною і сильною, бо у ті часи кримські татари забирали у полон багато українців...

Читати приклад твору →

Історія українського народу на сторінках художніх творів

Історична тема — одна із традиційних, провідних тем в українській літературі. Уже пам'ятка давньої літератури "Слово о полку Ігоревім" відбиває події, пов'язані з походом князя Ігоря проти половців.
У багатьох своїх творах, особливо в поемі "Гайдамаки", Т. Шевченко звертався до звитяжної доби в історії українського народу — козаччини, відтворю-вав події гайдамацького руху. Великий Кобзар змалював образи Богдана Хмель-ницького, Івана Ґонти, Максима Кривоноса, Байди Вишневецького...

Читати приклад твору →

Книга в житті людини (фрагменти історії)

Книга вчить, як на світі жити.
Народна мудрість
У ранньому дитинстві ми вперше знайомимося з книгою. Перші казки, вірші, оповідання нам читають батьки. А потім ми й самі навчаємося розуміти друковане слово.
Книга з'явилася тому, що люди завжди прагнули зберегти і передати для нащадків свою мудрість, знання, красу художнього слова. З історії знаємо, що спочатку писали на глиняних табличках, папірусі, пергаменті. Лише згодом винайшли папір і почали друкувати книги.
Перші книги були рукописними...

Читати приклад твору →

Образ Богдана Хмельницького в народній творчості та художній літературі (1 варіант)

Довгим та тяжким був шлях України до незалежності, але дух визволення, який жив у серці українського народу впродовж віків, піднімав на боротьбу його кращі сили, плекав видатних державних діячів, військових керівників, мудрих звитяжців. Серед них особливе місце посідає постать Богдана Хмельницького, невід'ємна від найсвятіших прагнень українського народу до волі, щастя, справедливості. Саме з Богданом Хмельницьким пов'язане становлення української держави, формування української нації...

Читати приклад твору →

Образ Богдана Хмельницького в народній творчості та художній літературі (2 варіант)

Історії ж бо пишуть на столі.
Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.
Ми пишем плугом, шаблею, мечем,
Піснями і невільницьким плачем.
Могилами у полі без імен...
(Ліна Костенко, "Маруся Чурай")
Так, історія мого народу трагічна: розкидані могили по безмежних українських степах; плюндровані та палені не раз міста і села; четвертовані, спечені у мідних биках, розіп'яті, зачеплені на гаках, посаджені на палі, вмуровані у фортечні стіни, повішені, морені голодом і.....

Читати приклад твору →