Романтизм у зображенні героїв Едгара По

Шкільний твір

Романтизм у зображенні героїв Едгара По

Едгар По — надзвичайно яскрава постать у світовій літературі. Його поезія вплинула на творчість поетів різних народів. Його прозові твори стали підґрунтям нових жанрів — детективного і науково-фантастичного. Його психологічні новели заклали підвалини психологічної прози. Його критичні праці сприяли формуванню американської національної літератури.

Велику увагу Едгар По приділяв художній майстерності твору. Він першим у літературі усвідомив емоційну силу слова і прагнув так будувати свої твори, щоб досягти найбільшого впливу на читача. У цьому полягає найяскравіша особливість романтизму Едгара По.

У прозових творах своєрідність романтизму американського письменника виявилася дуже яскраво. Е. По віддавав перевагу невеликим за розмірами жанрам — новелі й оповіданню. Він вважав, що великий твір, який не можна прочитати відразу, не з такою силою впливає на читача, тому що цілісність твору порушується. У прозі він поставив проблему зіткнення свідомості людини з реальністю.

Письменник вірив у розум. Він вважав, що тільки розум може вивести людину з трагічних протиріч сучасності. У цьому теж полягає своєрідність його романтизму, недаремно його називали раціоналістом у романтизмі.

У оповіданні "Маятник і провалля" По досліджує почуття жаху, що охопило душу героя, і здатність розуму мислити, дивлячись в обличчя смерті. Душа героя жахнулась від сутички зі світом, в якому для неї, душі, немає місця, але розум наполегливо шукає вихід навіть з явно безнадійного становища. Людина може мислити й мусить це робити. Щасливий кінець цього оповідання — це перемога розуму людини.

Раціоналістичне спрямування романтизму По ще яскравіше виявилося в "логічних оповіданнях", що започаткували детективний жанр. У оповіданні "Золотий жук" розповідь ведеться від першої особи, ім'я якої автор не називає, тому що оповідач уособлює типове мислення. Головний герой — Вільям Легран — мислить незашорено, автор наділяє його неабиякими логічними здібностями. Оповідач і Легран стали свідками однієї і тієї самої події. Але оповідач не звернув увагу на деякі дрібниці, що допомогли Леграну розкрити таємницю піратського скарбу.

Романтичні герої Е. По живуть у реальному, сучасному авторові світі. їхня романтична винятковість прихована в їхньому внутрішньому світі, в можливостях відчувати і мислити.

загрузка...