Василь Голобородько — Наша мова (аналіз, паспорт твору)

Аналіз твору

Літературний рід: лірика (філософська, патріотична).


Тема: мотив мови як генетичного коду нації; висловлення почуття любові, пошани до рідної мови, яка проспівана у Пісні, записана у Літописі.


Ідея: уславлення ролі мови, її значущості в житті нашого народу; гордості українців за свою мову.


Художньо-стильові особливості: вільний вірш, верлібр (вірш, у рядках якого може бути довільна кількість наголошених і ненаголошених складів, частіше без рими, є необов'язковою однакова кількість наголосів у рядках, одноманітні повторювані строфи, але вірш має свій власний ритм. Такі ознаки наближають вірш до прози).


Художні засоби, стилістичні фігури:

Він не обмежений римами та не обтяжений складними художніми засобами:тавтологія: "кожне слово нашої мови"; "тож";

епітет: "пісенні слова";

алітерація: повтор приголосних "с", "н" — "проспіване у Пісні".

Відмовившись від розділових знаків, поет побудував строфи на анафорі й художньому перенесенні.