Маруся Чурай — Віють вітри, віють буйні (аналіз, паспорт твору)

Аналіз твору

Літературний рід: лірика.

Жанр: пісня.

Напрям, течія: романтизм.

Тематичний різновид: інтимна лірика з елементами соціально-побутової.

Система віршування: силабічна, близька до силабо-тонічної.

Віршовий розмір: у силабічній — 14-складовий рядок із клаузулою після 8-го складу (________//______);у силабо-тонічній — 7-стопний хорей.

Римування: паралельне (аа).

Строфа: двовірш (дистих).

Провідний мотив, мотиви: "розлука з коханим", "заздрісність людей", "доля".

Тема: любов дівчини до козака, очікування його та страждання від розлуки.

Ідея: співчуття дівчині, яка втратила коханого; возвеличення відданої любові.

Художні засоби: епітет, постійний епітет, метафора, синекдоха, риторичне звертання, риторичне питання, тавтологія, підсилювальний повтор, гіпербола, антитеза.

Образи та символічні образи: людей: закохана дівчина, козак, заздрісні люди; природи: вітри, дерева; предметів і явищ: сльози, щастя, заздрість.

Композиція (зміст):картина природи, суголосна почуттям дівчини — страждання дівчини за коханим, який покинув її, зумовлені тим, що вона не може забути час, коли була щасливою — люди заздрять дівчині — дівчина благає коханого повернутися.

Аналіз інших творів Марусі Чурай:

загрузка...

Дивіться також: