Життєвий і творчий шлях Л.Толстого, його громадська діяльність, філософсько-етичні та творчі пошуки

Реферат

Реферат з зарубіжної літератури:

на тему:

"Проведення уроку: Життєвий і творчий шлях Л.Толстого, його громадська діяльність, філософсько-етичні та творчі пошуки."

Мета: ознайомити учнів зі сторінками життя письменника, його творчістю.

Обладнання: портрет, виставка книг, альбом "Л. Толстой. Життєвий і творчий шлях", ілюстрації.

Епіграф: Толстой — це цілий світ.

М. Горький.

Хід уроку

І. Оголошення теми і мети.

ІІ. Вступне слово вчителя

Особистість письменника і його творчість приваблювали, захоплювали багато поколінь і в багатьох країнах. Важко знайти людину . яка б ніколи не чула про цього письменника. Ми маємо змогу читати твори Толстого мовою оригіналу, що дає можливість глибше проникнути у надзвичайний художній світ письменника. зрозуміти його велич як майстра слова. Талановитого письменника і громадського діяча не можна обминути своєю увагою. Ним було написано власне Євангеліє. Багато статей з виховання дітей Одна з його головних думок як християнина непротивлення злу насильством. Толстой вірив що тільки через любов до ближнього можна по справжньому повноцінно жити.

Аналіз епіграфу уроку

Робота з таблицею

Складання хронологічної таблиці про життя і творчість письменника.

Рольова гра

Бібліограф У житті кожної людини в становленні її духовного я особливе значення має зустріч з Толстим. Мопассан після прочитання Війни і миру сказав що це одкровення. Цілий новий світ. Високо оцінював Толстого і М. Горький.

Толстой дитина. Я народився 1828 року, у невеликому дворянському маєтку під Москвою. Недалеко від Тули проходило моє дитинство. Разом з трьома братами багато часу я проводив на природі шукаючи зелену паличку щастя багато спілкувався з простими людьми. Вихованням моїм займалися гувернери матері не пам'ятаю . У сім років почав писати.

Толстой-юнак. 1844 року я вступив до Казанського університету на факультету східних мов. Та заняття були не дуже цікаві, тому через рік перейшов на перший курс юридичного факультету. У цей час я дуже зблизився з аристократичною молоддю ,мені подобалось відвідувати бали звані обіди , товариські вечері. Разом з тим мене приваблювали ідеї французького просвітителя Жан Жака Руссо.

Але світське життя жаданого задоволення не приносило. Розчарувавшись у навчанні, аристократичному житті, 1847 року я надумав "осісти" на землі , в Ясній Поляні.

Велику увагу приділяв самоосвіті. Також займався громадською діяльністю , відкрив школу для сільських дітей .А 1851 року вирішив їхати до брата Миколи на Кавказ, де почав служити юнкером артилерійської бригади, брав участь у війні з горянами.

Толстой — письменник. Перші літературні спроби були зроблені мною ще в дитинстві. Але тільки 1852 року я закінчив першу серйозну літературну роботу — повість "Дитинство", яка була надрукована в журналі М. Некрасова "Современник". Враження оточуючого життя стали основою творів "Набіг", "Рубка лісу", "Зустріч у загоні". З січня 1854 року в чині прапорщика був переведений спочатку в Дунайську армію, а потім — у Крим, де брав участь в обороні Севастополя. Ці події відбились в оповіданнях "Севастополь у грудні 1854 року", "Севастополь у травні 1855 року", "Севастополь у серпні 1855 року". Головний герой, "якого я люблю всіма силами моєї душі", який "...завжди був, є і буде прекрасним, — це правда"

Після поїздки за кордон (до Франції, Швейцарії, Італії, Німеччини) написав повість "Люцерн" про нещасного бідняка — музиканта якому навіть не дають милостині; інші твори.

Толстой — громадський діяч. У цей час мене хвилює становище кріпаків; маю переконання, що народ потрібно просвітити. З 1853 року працюю як народний вчитель в Яснополянський школі. Головне у вихованні, на мою думку, — розбудити інтерес учнів; у викладанні ж — бесіда з учнями. Видаю педагогічний журнал "Ясная поляна", біля якого згрупувалися мої однодумці — вчителі. Після відміни кріпосного права власними силами намагаюся покращити становище селян.

Толстой — письменник. Література була справою всього мого життя. Моїм лозунгом було, зокрема, твердження:"Освой то , что сделали твои предшественники, и иди дальше".

З 1863 по 1869 рік працює над романом "Війна і мир" .З 1873 по 1877 рік — над романом " Анна Кареніна ".

Але в моєму житті настав час, коли все змінилося: "Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивила мне ,но потеряла весь смисл .Все наши действия , рассуждения ,наука , искусство, — все это предстало мне в новом значении. Я понял , что все это — одно баловство , что искать смысла в этом нельзя".

Наприкінці 90-х років написав роман "Воскресіння".

Бібліограф. Наприкінці життя ще більше загострилися протиріччя Толстого ,про що письменник писав: "Все больше и больше ,почти физически, страдаю от неравенства, богатства, излишества нашей жизни среди нищеты и не могу уменшить это неравенство. В этом тайный трагизм моей жизни".

І ось у жовтні 1910 року, серед ночі , в супроводі свого товариша лікаря Д. П. Маковицького Толстой їде з Ясної Поляни. На станції Астахов він помер від запалення легенів (листопад 1910 ) та був похований у Ясній Поляні, там де мала існувати відповідь про "земне" щастя.

Згадуючи своє дитинство, письменник писав: "Идеал муравейных братьев, льнущих любовью друг к другу , остался для меня тот же .И как я тогда верил , что есть зеленая палочка , на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо ,так я верю и теперь что есть эта истина , и она открыта людям и даст им то, что она обещает".

Можна сказати , що сама творчість великого майстра слова стала тією зеленою паличкою, про яку мріяв Л.Толстой.

4. Доповіді учнів ( за домашнім завданням уроку 20).

1. Огляд трилогії "Дитинство", "Отроцтво", "Юність".

2. "Севастопольські оповідання" — реалістичне зображення війни в творі.

3. Розкриття "сімейної трагедії" в романі "Анна Кареніна".

4. Роман "Воскресіння" — твір про оновлення людської душі.

ІІІ. Закріплення вивченого.

Розкрити зміст слів Толстого: "Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие, душевная подлость". Чи можна цими словами охарактеризувати життя самого письменника.

ІV. Домашнє завдання

Завдання для творчих груп:

Планові характеристики роману "Війна і мир":

— воєнно-історичний;

— приватно-родинний;

— авторсько-філософський.

Дати загальну характеристику.

Тема. Роман Л.Толстого " Війна і мир" як історична епопея. Основні плани твору: історичний, приватно — родинний, авторсько —філософський.

Мета: поглибити знання учнів про епічний твір, зокрема, про твір — епопею; розкрити багатоплановість роману , його своєрідність; ознайомити з історією написання твору; розвивати вміння та навички аналізу художнього тексту, співставлення історичних подій і їх зображення у творі , виявляти авторську думку; виховувати гуманні життєві принципи, вдумливого читача.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрети Л. Толстого, ілюстрації до роману, грамзаписи уривків твору.

Я намагався писати історію народу.

Л. Толстой.

Потрібно назавжди відкинути думку писати без поправок. Три чотири рази — це ще замало.

Л. Толстой

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми і мети

ІІ.Актуалізація опорних знань і вмінь

1.Тестове опитування ( у вигляді диктанту ).

1.Л. Толстого за головним жанром творчості можна назвати:

а) новелістом;

б) майстром оповідання;

в) романістом.

2.Л. Толстой написав роман про родинні стосунки:

а) "Домбі і син";

б)"Анна Кареніна";

в) "Пані Боварі".

3. У своїй педагогічній діяльності Л.Толстой був викладачем:

а) гімназії;

б) ліцею;

в) школи для сільських дітей.

4. Під час військових дій у Криму (зокрема, оборони Севастополя) письменник був:

а)учасником бойових дій;

б) кореспондентом;

в) військовим наглядачем;

5.Толстой закінчив:

а)Петербурзький університет;

б)Казанський університет;

в) Московський університет;

6. Хто мав найбільший вплив на Толстого у дитячі роки?

А дідусь із бабусею б батьки в тітка

Бесіда 1 Розкрийте думку Горького про те щ Толстой — це цілий світ .

2 Як ви розумієте думку Толстого що мислитель і художник повинен страждати разом з людьми для того щоб знайти порятунок

3 Розкрийте висловлювання Толстого Простота — необхідна умова прекрасного

4 Як епіграфи характеризують творчість Толстого

Новий матеріал

1. Історія створення роману Війна і мир

Спочатку автор задумав твір як роман про декабриста що повернувся з Сибіру але потім задум змінився . Толстой писав що його герой з дійсних подій 1856 року перенісся в 1825 рік — епоху блукань і невизначеності. А молодість його співпала з славною для Росії епохою 1812 року. Автор зобразив своїх героїв через історичні події 1805 1807 1812 1825 1856 років.

2.Історична довідка про події того часу (доповідь учня ).

Війна Росії проти Наполеона в історичному аспекті.

3. Аналіз назви твору.

Напишіть у дві колонки все, що стосується миру, і все, що стосується війни.

Епопея. Термін запровадження був ще в Греції й означає спочатку зібрання народних пісень та сказань про якусь видатну історичну подію а бо значенн історичного героя ( наприклад ,"Іліада"Гомера,,Енеїда" Вергілія) Епопея в сучасному значенні — це роман або цикл романів, де відображено великі історичні події , життя як окремих людей, так і цілих родин

.

Ознаки роману — епопеї у "Війні і мирі":

— широко розкривається й глибоко аналізується значний період в житті цілої країни (Росії ) і Європи початку ХІХ століття;

— зображується доля окремої людини у зв'язку з історичними подіями і тілесному переплетінні з іншими персонажами твору (більше 500 дійових осіб, у тому числі й історичні діячі: Олександр І,Наполеон,Кутузов, Сперанський та ін.);

— життя розкривається у всій повноті;

— різноплановість твору (змальовуються долі представників різних прошарків — від простого селянина до імператора, розкривається внутрішній світ людини, "діалектика душі"; по — філософськи осмислюється життя).

4. Поглиблена робота з текстом ( робота в групах).

Розкрити сутність планів твору, спираючись на текст:

1) воєнно — історичного;

2) приватно — родинного;

3) авторсько — філософського;

5."Думка народна " — головна думка твору.

(Думка про єднання всіх, кому дорога Росія,властива для ключових епізодів твору).

ІV.

1 2