Чому професійні переклади не можуть бути дешевими?

Дехто вважає, що професійний переклад – це лише питання "мов" і що хто завгодно, хто перекладав у школі, може стати перекладачем, оскільки переклад – це щось просте та зрозуміле.

Із самого початку слід наголосити, що кваліфікований професійний перекладач – це ключовий гравець, з економічної та технічної точки зору: професійні перекладачі – висококваліфіковані технічні експерти, як щодо змісту тексту, який вони перекладають, так і щодо різноманітних складних ІТ-інструментів та програмного забезпечення, яким вони повинні вміти користуватись. Зрештою, вони – експерти у багатомовній мультимедійній техніці зв’язку.

Знання мови – важливе, але не достатнє. Що потрібно, окрім абсолютного володіння мовою – це досконале знання відповідного культурного, технічного, юридичного, комерційного підґрунтя та передумов, а також цілковите розуміння теми перекладу.

Ще одна важлива умова – дар до письма, ненаситна жага до знань та витривалість, скрупульозність та ініціативність для пошуку потрібної інформації (або інформанта), потрібної для повного розуміння теми перекладу. І жоден перекладач не може сподіватись на успішне існування та процвітання без здатності ефективно та легко — як професійно, так і особисто – взаємодіяти із безліччю партнерів: клієнтів, колег, постачальників інформації та термінології, коректорів, роботодавців, службовців податкової та соціальної служб, провайдерів Інтернет послуг та багатьох інших. Гарні основи знань в сфері маркетингу, менеджменту та бухгалтерського обліку в цьому плані не нашкодять.

В той же час, осіб, яких, через відсутність поняття, яке б охоплювало весь обсяг діяльності, залученої у надання послуг з перекладу, ми продовжуємо називати перекладачами (як чоловіків, так і жінок), оскільки:

— вони беруться до справи у багатьох різноманітних аспектах, залежно від залученого виду матеріалів, способу перекладу, галузі, технологій та інструментів;

— позаштатний та штатний перекладачі мають справу з різними проблемами;

— практика перекладу може охоплювати безліч напрямів різного досвіду, залежно від використовуваної комбінації організації роботи, інструментів перекладу та залучених партнерів;

— і хоча всі перекладачі належать до однієї професії, насправді існує безліч ринків перекладу, що навіть можна говорити про існування кількох професій перекладачів. Професійна практика та умови суттєво різняться і можуть бути навіть окремими світами, із парадоксальним результатом, коли ті, хто майже нічого не знає про професію, часто виступають у якості перекладачів: позаштатні перекладачі повертаються спиною до світу штатних перекладачів, а останні навмисно ігнорують позаштатників (окрім випадків, коли їм доводиться "постачати їм роботу"). По один бік барикад перекладачі намагаються робити вигляд, що не знають, що відбувається по інший.

Як би там не було, всі перекладачі об’єднанні тим, що вони мають справу з тими ж викликами, тобто, відсутністю поваги до їхньої роботи, складністю та технічною стороною поставлених завдань, впливом революції ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) на їхніми робочими місцями, переворотом, спричиненим появою мережі Інтернет, індустріалізацією процесів перекладу та практик перекладу, глобалізацією ринку та делокалізацією робочих місць, збільшенням посягань програм мовної інженерії, конкуренцією між лінгвістами та технічними спеціалістами, жорсткими вимоги сертифікації якості, боротьбою за офіційне визнання професійного статусу (де це все ще неефективно) або ж навіть боротьбою за виживання традиційних "надомних" перекладачів. Не кажучи вже про рентабельність, пряму та побічну, оскільки більшість людей, яким потрібні переклади, хочуть більше за безцінь.

Надзвичайно важко описати та проаналізувати істинний світ професійних спеціалізованих перекладачів, враховуючи різноманіття практик, ситуацій та середовищ. Слід пам'ятати, що професійний переклад – наріжний камінь багатомовної мультимедійної комунікації. Також треба розуміти усю складність та різноманіття залучених завдань у роботу перекладача, щоб кожен міг зрозуміти, що якість перекладу не буває дешевою і, навпаки, чому "дешеві" переклади, субпідрядні, за найнижчу ціну, можуть спричинити значні витрати у довгостроковій перспективі через їхні потенційно руйнівні наслідки.

Джерело: Бюро перекладів Glebov