Тривалі часи в англійській мові

Група тривалих часів називається Continuous Tenses. Назва цього аспекту походить від дієслова to continue, що означає “продовжувати”. В цій групі є теперішній, минулий та майбутній часи. Розглянемо їх конструкцію та правила вживання у даній статті.

Теперішній тривалий час

Конструкція

Present Continuous утворюється за допомогою однієї з форм допоміжного дієслова TO BE, залежно від підмета, та додаванням закінчення —ING до основного дієслова (присудка). Можливі 3 варіанти:

Для побудови заперечного речення після am/is/are ставимо частку NOT. Для утворення питального речення допоміжне дієслово у відповідній формі виносимо на перше місце:

He is not reading. — Він не читає.

Are you reading? — Ти читаєш?

Приклади вживання

Є кілька ситуацій, коли потребуємо форму Present Continuous:

Коли мова йде про дію, що відбувається прямо зараз.

She is cooking dinner. — Вона готує обід.

Але є декілька дієслів-виключень, які не можуть вживатися у тривалому часі, як у теперішньому, так і у минулому та майбутньому. Це так звані дієслова стану. Їх треба запам’ятати!

Коли є певна тривала дія, що відбувається у цей момент.

На відміну від Present Simple, ця форма вказує на подію, що не є регулярною чи звичною, а відбувається у теперішньому часі в широкому сенсі. Розглянемо приклад:

He is looking for a job now. — Він шукає роботу зараз.

Цієї миті він можливо і не гортає вакансії, а відпочиває разом з друзями. Але він перманентно у пошуці роботи для себе.

Коли домовляємося на найближче майбутнє і мова йде про особисті плани:

We are having some coffee with Maggy tomorrow. — Ми будемо пити каву з Меггі завтра.

Сюди не відноситься розклад чи програма! Коли говоримо про них, вживаємо Present Simple:

The bus arrives at 7 p.m. — Автобус прибуває о 19:00.

Коли висловлюємо роздратування щодо дії/події, яка повторюється. Аналог в українській мові — речення типу “Вічно ти…” або “Вічно я…”. Допоміжними будуть слова always, constantly, forever:

I am always trying to teach someone else how to do better. — Я завжди намагаюся повчати інших, як краще зробити.

Минулий тривалий час

Конструкція

Past Continuous може бути одним з 2-х типів конструкції:

Правила утворення питального та заперечного речення аналогічні до правил теперішнього часу:

I was not sleeping. — Я не спав.

Were we sleeping? — Ми спали?

Приклади вживання

Є 5 основних випадків, коли ставимо Past Continuous:

  1. Коли говоримо про тривалу дію, яка відбувалася у певний момент у минулому. I was still working at 8 p.m. yesterday. — Я все ще працював о восьмій вечора вчора.
  2. Коли тривала дія у минулому збіглася з іншою короткою дією. My mom came back when I was watching TV. — Моя мама повернулася, коли я дивився телевізор.
  3. Коли розповідаємо про 2 одночасні тривалі дії у минулому. В обох випадках вживаємо Past Continuous. The children were playing in the garden while I was cleaning their room. — Діти гралися в саду, поки я прибирала їхню кімнату.
  4. Коли описуємо фон, на якому відбувалася інша подія. When I woke up, it was raining. — Коли я прокинувся, йшов дощ.
  5. Коли передаємо роздратування щодо повторюваної події у минулому. My grandmother was constantly trying to feed me. — Моя бабуся постійно намагалася нагодувати мене.

Висловлюємо подяку освітньому центру Cambridge.ua за допомогу у написанні даного матеріалу.

Майбутній тривалий час

Конструкція

Future Continuous — найлегший за конструкцією час, адже використовується лише допоміжне дієслово WILL BE для будь-якого підмета та —ing form. Правила утворення запитання й заперечення залишаються такими ж, як для попередніх часів:

Приклади вживання

Також існує 5 випадків вживання:

  1. Коли мова йде про тривалу дію у конкретний момент у майбутньому. In a three days I will be packing my luggage. — Через три дні я буду складати свою валізу.
  2. Коли ми вже знаємо, що відбуватиметься тривала дія, яка буде перервана якоюсь короткою дією. Але будьте уважні: у підрядній частині вживатимемо Present Simple! She will be watching TV when he comes home. — Вона буде дивитися телевізор, коли він повернеться додому.
  3. Коли говоримо про одночасні тривалі дії, що відбуватимуться у майбутньому. Tonight we will be playing games, eating popcorn and spending time together. — Сьогодні вночі ми будемо грати в ігри, їсти попкорн та проводити час разом.
  4. Коли описуємо атмосферу, в якій відбуватиметься інша подія. І знову у підрядній частині ставимо Present Simple! When you arrive, I will be meeting you with your favorite flowers. — Коли ти приїдеш, я зустріну тебе з твоїми улюбленими квітами.
  5. Коли запитуємо про наміри, щоб далі ввічливо про щось попросити або уточнити. Will you be going to a railway station? I need a ticket too. — Ти йдеш на залізничний вокзал? Мені також потрібен квиток.