Будова твору

Будова твору

Твір зазвичай складається з трьох частин. У творах на літературні теми це вступ, головна частина, висновок.

У творах на нелітературні та "вільні" теми — це теза, доказ, висновки.

Вступ до твору (теза) не може бути трафаретним, стандартним. Він відповідає темі, не існує сам по собі; викладення матеріалу має збуджувати не лише думки, а й почуття.

Важливою рисою головної частини є конкретність. Тему треба розкривати не загальними фразами, а заглиблюватись у ідейно-художній зміст твору, аргументувати свої думки. Конкретності головній частині надають цитати.

У висновку дається узагальнення, головне в ньому — особисте судження з приводу написаного. Саме в цій частині автор твору виявляє уміння аналізувати, систематизувати і синтезувати свої знання.

У висновку може бути одне з наведеного:

• стислий, у декілька рядків, підсумок усього твору (кінцівка-висновок);

• чітка, енергійна відповідь на питання, поставлене на початку твору (кінцівка-відповідь);

• цитата (думка) яскрава, влучна, яка містить ідею твору (кінцівка-цитата).

При написанні твору треба враховувати співвідношення його частин: вступ займає приблизно одну третину твору, основна частина — дві третини його обсягу, висновок — найкоротша частина роботи.