Антитеза

Визначення в літературній енциклопедії

Антитеза

Це стилістична фігура, яка утворюється зіставленням слів або словосполучень, протилежних за своїм змістом.