Вірші шкільні

Визначення в літературній енциклопедії

Вірші шкільні

Переважно силабічні вірші XVI— XVIII ст., що їх складали у відповідності з тогочасними схоластичними правилами віршування (піїтиками) вчителі та учні братських шкіл і Київського колегіуму (з 1631 р. — академії). Чимало цих віршів мали релігійно-моралізаторський зміст, але були також панегірики, у яких прославлялися високопоставлені особи, були розповіді про важливі історичні події (визвольна війна проти польської шляхти тощо). У XVIII ст. в шкільних віршах частково знаходить відображення закріпачення селян, зажерливість і сваволя панів, чиновників та попів. Наприклад, сатирою на попів були "Вірша про Кирика", "Замисел на попа" та ін.

Приклад — уривок із шкільного вірша про перемогу Б. Хмельницького під Жовтими Водами в травні 1648 р. над польською армією гетьмана Потоцького:

Висипався Хміль из міха

И наробив ляхам лиха,

Показав им розуму,

Вивернув дідчу думу.

До Жовтой водиці

Наклав им дуже Хмельници.

Не могли на ногах стояти —

Волили утикати.