СПУ

Визначення в літературній енциклопедії

СПУ

Спілка письменників України

23 квітня 1932 р. з'явилась постанова ЦК ВКП (б) "Про перебудову літературно-художніх організацій". її наслідком стало утворення Спілки письменників СРСР, складовою якої стала Спілка письменників України. Обов'язковим для кожного представника Спілки було перебування в лавах комуністичної партії. Видання постанови ЦК в справі літератури означало, що партія перебирає керівництво літературою в свої руки. Гасло "пролетаризації" було відкинуте й йому протиставлене гасло "совєтизації".

Писати за директивними вказівками Центральних органів партії стало обов'язком письменника, ухилитися від якого він не міг. "Хочу" не існувало, існувало тільки "мусиш".