Памфлет

Визначення в літературній енциклопедії

Памфлет

Публіцистичний твір на злободенну тему, в якому з особливою гостротою й експресією, часто в сатиричній формі висміюються й викриваються якісь негативні суспільні явища.