Завантаження

Анатолій Дімаров, "Для чого людині серце"

В гус­то­му-пре­гус­то­му лі­сі, де май­же ні­ко­ли не по­яв­ля­лись лю­ди, жи­ло по­між ко­рін­ням де­рев плем­'я де­рев­'я­них чо­ло­віч­ків. Весь свій вік — а жи­ли во­ни ду­же дов­го — чо­ло­віч­ки оті ні­чо­го не ро­би­ли, бо їм не тре­ба бу­ло ні їс­ти, ні пи­ти, ані зо­дя­га­ти­ся: во­ни ж бу­ли де­рев­'я­ні, і най­лю­ті­ший мо­роз не міг їм дош­ку­ли­ти.
Весь день бі­га­ли во­ни по зем­лі, за­ла­зи­ли на де­ре­ва, не зна­ю­чи й са­мі, чо­го во­ни хо­чуть...

Читати повністю →