Щодуху дощ...

Анатолій Мойсієнко

Щодуху дощ —
Лозу в вузол;
Мов швом —
Межу; в хащах— вужем...
I лопух у полi —
Мов швом.
Жах аж!
Потоп...
I —тиш... Зорi розшитi...
Радощi в хатах... Вiщо дар...
... Довжiнь-тишу рову ворушить нiж вод.