Визначте жанр поеми "Іван Вишенський"

Відповідь на контрольне запитання

Історико-філософська поема.