Якими мовностилістичними засобами часто послуговується поет?

Відповідь на контрольне запитання

Найулюбленішою стилістичною фігурою Олеся є градація. Також він використовує народно-поетичну символіку та власну. Із засобів милозвучності застосовує асонанс, алітерацію, звуконаслідування, повтори, обрамлення, а також талановито використовує віршові розміри і рими.