Які чинники вплинули на формування Олеся як символіста?

Відповідь на контрольне запитання

Передусім це вплив попередників, використання ними образів-символів фольклору, християнської символіки та народної міфології. У творчості письменника предмети навколишньої дійсності набувають символічного звучання, що й лежить в основі естетичної концепції письменника та його символістської поетики.