Композиція оповідання

Відповідь на контрольне запитання

Вступ — розповідь про підневільне життя селян-кріпаків, їх боротьбу за волю; знайомство з місцем дії та середовищем, у якому формувалися герої твору. Втеча Остапа від пана є зав'язкою твору. Злигодні героїв твору під час втечі, сутички з прикордонною вартою і турецькою поліцією становлять розвиток дії. Кульмінацією є сутичка Соломії з турецькою вартою. Загибель героїні завершує розвиток конфлікту в боротьбі героїв за волю і є розв'язкою.