Знайдіть ознаки "високої комедії" у творі Мольєра "Міщанин-шляхтич".

Відповідь на контрольне запитання

Висока комедія – комедія, в якій на тлі серйозної життєвої ситуації показані сатиричні і комічні персонажі. Вважається, що висока комедія утверджує важливі суспільні і моральні ідеї. "Міщанин-шляхтич" – яскравий доказ того, що Мольєра справедливо можна називати автором "високої комедії". Драматург, описуючи смішні витівки своїх героїв, змушує глядачів робити серйозні висновки, адже комізм у п'єсі наближений до сатири. Мольєр спрямовує свій сатиричний сміх і проти таких буржуа, як Журден, і проти таких аристократів, як Дорант і Дорімена. Комедіограф виходить з моралі, яка видається йому загальнолюдською, природною. Як і тогочасна трагедія, жанр високої комедії Мольєра містить усі характерні особливості класицистичного театру: композиційний поділ на 5 дій, дотримання закону трьох єдностей, чітке розмежування персонажів на позитивних і негативних із особливою увагою до якоїсь однієї риси характеру, яку автор навмисно підкреслює й гіперболізує.