Назвіть риси постмодернізму в оповіданні "Дамаскін"

Відповідь на контрольне запитання

"Боротьба за читача" та її засоби: інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культур (зокрема, засобів відтворення "місцевого колориту": балканських імен і географічних назв, побутових деталей тощо); багатошаровість сюжету, інтеретекстуальність, можливість багатьох варіантів інтерпретації тощо.