Що символізує Храм в оповіданні М. Павича "Дамаскін"?

Відповідь на контрольне запитання

Духовне очищення, яке може привести до земного щастя, водночас відбудовані храми також нагадують про зв'язки поколінь, історичну пам'ять, яку намагалися відродити будівничі з усього світу. Храм — не тільки назва сакральної будівлі, а й символ святилища, в якому людина очищається та наближається до Бога. У християнстві людина сприймається як "храм Бога". Храм відтворює будову світу.