У чому сутність ефекту "очуження" Б. Брехта?

Відповідь на контрольне запитання

Митець позбавляє вже відоме явище його звичності, побутової заяложеності. Показує його в несподіваному ракурсі.