Що пов'язувало Б. Пастернака з футуризмом?

Відповідь на контрольне запитання

Хоча Б. Пастернак починав свою творчість у річищі футуризму, вона завжди виходила за межі вимог методу. Наприкінці творчого шляху твори Пастернака набули рис реалістичного мистецтва.