Назвіть прикмети художнього світу Кафки

Відповідь на контрольне запитання

У художньому світі Кафки реальність пронизана ірреальним, химерним, жахливим. Це відбиття власного відчуття страху і самотності буття письменника.