Ознаки якого літературного напряму можна знайти у творах Кафки?

Відповідь на контрольне запитання

Твори Кафки наближаються до експресіонізму, адже в представників цього напряму світ є нагромадженням людських страждань, відкривається як поєднання символів і знаків, за якими стоїть життя.