Які філософські та наукові вчення лягли в основу натуралізму?

Відповідь на контрольне запитання

Дарвінізм — вчення про закони історичного розвитку органічного світу, про причини різноманіття видів організмів та закономірності пристосування їх до навколишніх умов; соціал-дарвінізм — течія у суспільних науках в XIX—XX ст., що зводить закони розвитку суспільства до біологічних закономірностей природного побору, до виживання найбільш пристосованих, до установок теорій інстинкту, спадковості; позитивізм — філософське вчення, що проголошує єдиним джерелом правдивого, дійсного знання практичне дослідження й заперечує пізнавальну цінність філософських знань, теоретичного мислення загалом.