Визначте естетичні принципи натуралізму

Відповідь на контрольне запитання

Натуралізм передбачає: уподібнення методу наукового дослідження; точність в описі зовнішнього середовища; зображення людини як біологічної істоти; відтворення дрібних деталей обстановки; формальну відмову від узагальнень, вираження авторської позиції, типізації; звернення до символіки; мотивацію вчинків людини не соціальними обставинами, а її біологічною природою.